7 Nisan 2012 Cumartesi

BURSA’DA GÜNÜMÜZDE BOY ADLARI İLE ANILAN KÖYLER


            Bursa civarında Oğuz boylarının adını taşıyan pek fazla köy yoktur. Oymak adıyla anılanlar daha çoktur.
            Bursa’nın doğusunda Uludağ’ın kuzeye bakan eteklerinde, Osmanlı’nın ilk yıllarında ’Kızık’ adlı 7 köy kurulmuştur. Bunlardan bugün 5’i biliniyor. (‘Kızık’ bölümüne bakınız)
            Yenişehir’de Avşar, Halkaevli (eski kayıtlarda geçer), Mudanya’da Çepni (Eskiden M. Kemalpaşa’nın Büyük ve Küçük Çepni köyleri vardı. Bugün bu çevredeki bazı köylerde Çepniler yaşıyor.) Orhangazi'de Üreğil, İnegöl’de Eymür, Alanyurt (Alayunt), Kınık, Büyükorhan’da Kınık ve Bayındır ile İznik’te de Bayındır adlı köyler bulunmaktadır. Gürsu’ya bağlı İğdir adlı bir köy de vardır. A. Rıza Yalgın, 1943 yılında Bursa’da basılan “Anadolu Damgaları”adlı kitabında Orhaneli’ye bağlı İğdir adlı bir köyden de söz ediyor. Bu köyün adı günümüz kayıtlarında ve haritalarında yer almıyor. Muhtemelen adı değişmiş veya ortadan kalkmıştır. Yazar, bu köyden satın aldığı bir peşkirin üzerinde, iç içe geçmiş 2 hilal şeklindeki Çavuldur ‘im’i bulunduğunu yazıyor. Bu ‘im’in bazı köylülerce ‘bereket damgası’ olduğu kabul ediliyor.
            Kayı boyunun adını çağrıştıran Kayacık (Kestel), Kayapa (Nilüfer, Büyükorhan) gibi yerleşmeleri de belirtmek gerekir. Ayrıca Gürsu ilçesine bağlı Dışkaya köyü yakınlarında Kayı Çayırı denilen bir yer adı  vardır. Osmangazi ilçesindeki Kayı Han (Kayhan) çarşısı da adını bu boydan almaktadır.
            Bunların dışında eski Türk beyliklerinin ve topluluklarının adları ile anılan Danişment, Eskidanişment, Yenidanişment (Orhaneli), Balatdanişment, Hobandanişment (Harmancık), Menteşe (Keles, Yenişehir), Karesi (Orhaneli), daha önce ayrı bir köy iken yakın zamanlarda Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalle haline getirilen Karaman gibi yerleşmeler de vardır.
            R.Kaplanoğlu’nun “Bursa Yer Adları Ansiklopedisi’nde Yenişehir’e bağlı Barcın köyünün Bayat, Gökçesu köyünün Uzgurlar, Keles’in Gököz köyünün Gökoğuzlar, Karacabey’in Beylik köyünün Dodurga ve Keşlik köyünün de Salgur (Salur) boyları tarafından kurulduğu yer alır.
            İznik’e bağlı Yörükler köyü de anılmaya değer eski bir köydür.
            Bursa ilinde Yazır, Döğer, Dodurga, Yapırlı, Beğdili, Karkın, Peçenek, Çavuldur, Salur, Büğdüz ve Yıva boyları ile ilgili yerleşim ve yer adı tespit edemedik.
Hüseyin Genç / Araştırmacı Yazar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder